Leadership Teams


team member

Late Shri. Ramswarup Gadia

Late Shri. Kishorilal Jhunjhunwala

Shri. Rajendra Barwale

Shri. Nirmal Jhunjhunwala

Shri. Ramakant Tibrewala

Shri. Ramprakash Bubna

Shri. Vinod Deora

Shri. Suresh Pansari

Shri. Pawan Kumar Modi

Shri. Sajan Dokania

Shri. Lalchand Choudhary

Late Shri. Kisongopal Rajpuria

Shri. Kanhaiyalal Saraf

Shri. Ashok Saraf

Shri. Raamdeo Agrawal

Shri. Motilal OSwal

Shri. Vijay S. Khetan

Shri. Anuj V. Khetan